ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.003-0001
„СТУДЕНТСКИ СТИПЕНДИИ - ФАЗА 1“

ОНЛАЙН КАНДИДАТСТВАНЕ
ОТ 10 ДО 30 МАЙ 2016

23771

формуляра
Untitled Document

Уважаеми студенти,

От 10 май 2016 г. започва кандидатстването за летен семестър на учебната 2015/2016 година за стипендии за успех и за стипендии за специални постижения по проект BG05M2OP001-2.003-0001 „Студентски стипендии – фаза 1”. Студентите могат да подават формуляри за кандидатстване чрез интернет страницата на проекта до 30 май 2016 г., а класирането ще бъде публикувано на 21 юни 2016 г. Пълният график с всички срокове на кампанията може да видите в секцията „График”.

Екип на проекта

Презентация на проект BG05M2OP001-2.003-0001 „Студентски стипендии – фаза 1”


Вход в системата за регистрирани потребители