ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.003-0001
„СТУДЕНТСКИ СТИПЕНДИИ - ФАЗА 1“

КЛАСИРАНЕТО
Е ПУБЛИКУВАНО

18048

формуляра
Untitled Document

Уважаеми студенти,
Класирането за стипендии за зимен семестър на учебната 2016/2017 година е публикувано. В секцията "Статистика" можете да видите минималните балове, а след като влезете в профила си, можете да видите дали сте класирани.
Всички студенти, които са класирани за стипендии и не са подали номер на банкова сметка (IBAN) при кандидатстването, следва да го направят в срок до 13 февруари 23:59 ч. В противен случай губят право на стипендия. Подаването на IBAN става само чрез сайта на проекта
Екип на проекта

Презентация на проект BG05M2OP001-2.003-0001 „Студентски стипендии – фаза 1”


Вход в системата за регистрирани потребители