ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.003-0001
„СТУДЕНТСКИ СТИПЕНДИИ - ФАЗА 1“

ОНЛАЙН КАНДИДАТСТВАНЕ
ОТ 28 НОЕМВРИ 2016
ДО 15 ЯНУАРИ 2017

18048

формуляра
Untitled Document

Уважаеми студенти,
От 28 ноември 2016 г. започва кандидатстването за зимен семестър на учебната 2016/2017 година за стипендии за успех и за стипендии за специални постижения по проект BG05M2OP001-2.003-0001 „Студентски стипендии – фаза 1”.
Студентите могат да подават формуляри за кандидатстване чрез интернет страницата на проекта до 15 януари 2017 г., а класирането ще бъде публикувано на 8 февруари 2017 г. Пълният график с всички срокове на кампанията може да видите в секцията „График”.
Екип на проекта

Презентация на проект BG05M2OP001-2.003-0001 „Студентски стипендии – фаза 1”


Вход в системата за регистрирани потребители