ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.003-0001
„СТУДЕНТСКИ СТИПЕНДИИ - ФАЗА 1“

КЛАСИРАНЕТО Е
ПУБЛИКУВАНО

Untitled Document

Уважаеми студенти,
Класирането за стипендии за успех и специални постижения за зимен семестър на учебната 2017/2018 година е публикувано. Всеки може да види класирането си, след като влезе в своя профил. Справка за минималните балове е налична в меню Статистика.

Екип на проектаВход в системата за регистрирани потребители