52901  формуляра

Онлайн кандидатстване за летен семестър
от 01 април 2014 г.
до 27 април 2014 г.

Европейски стипендии, евростипендии

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СТИПЕНДИИТЕ ЗА УСПЕХ И СПЕЦИАЛНИ СТИПЕНДИИ
ПО ВИСШИ УЧИЛИЩА ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2013-2014 ГОДИНА

Висше училище Брой студенти Коефициент на ВУ Стипендии за успех Специални стипендии
1 Аграрен Университет - Пловдив  2 829 1.66% 432 166
2 Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство - Пловдив 651 0.38% 99 38
3 Академия на министерството на вътрешните работи - София 540 0.32% 82 32
4 Американски университет в България - Благоевград 1 286 0.75% 196 76
5 Бургаски свободен университет  894 0.52% 136 52
6 Варненски свободен университет "Черноризец Храбър"  3 045 1.79% 465 179
7 Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий"  6 172 3.62% 942 362
8 Висше военноморско училище "Никола Йонков Вапцаров" - Варна 1 447 0.85% 221 85
9 Висше строително училище "Любен Каравелов" - София 733 0.43% 112 43
10 Висше транспортно училище "ТодорКаблешков" - София 792 0.46% 121 47
11 Висше училище по агробизнес и развитие на регионите - Пловдив 777 0.46% 119 45
12 Висше училище по застраховане и финанси - София 371 0.22% 57 22
13 Военна академия "Георги Стойков Раковски" - София 104 0.06% 16 6
14 Европейски колеж по икономика и управление - Пловдив 611 0.36% 93 36
15 Европейски политехнически университет - Перник 433 0.25% 66 25
16 Икономически университет - Варна  9 845 5.78% 1 503 578
17 Колеж по икономика и администрация - Пловдив  417 0.24% 64 24
18 Колеж по мениджмънт, търговия и маркетинтг - София  137 0.08% 21 8
19 Колеж по телекомуникации и пощи - София 247 0.15% 38 15
20 Колеж по туризъм - Благоевград  202 0.12% 31 12
21 Лесотехнически университет - София 1 937 1.14% 296 114
22 Медицински университет - Плевен  1 529 0.90% 233 90
23 Медицински университет - Пловдив 3 563 2.09% 544 209
24 Медицински университет - София  6 570 3.86% 1 003 386
25 Медицински университет " Проф.д-р Параскев Стоянов" - Варна  3 137 1.84% 479 184
26 Международен колеж - Албена, Добрич  764 0.45% 117 45
27 Международно висше бизнес училище - Ботевград 303 0.18% 46 18
28 Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски" - София 1 826 1.07% 279 107
29 Национален военен университет "Васил Левски" - Велико Търново  1 571 0.92% 240 92
30 Национална академия за театрално и филмово изкуство "Кръстьо Сарафов" - София 535 0.31% 81 31
31 Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров" - София 738 0.43% 113 43
32 Национална спортна академия "Васил Левски" - София 2 580 1.51% 394 151
33 Национална художествена академия - София 1 002 0.59% 153 59
34 Нов български университет - София 8 616 5.06% 1 315 506
35 Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"  13 427 7.88% 2 049 788
36 Русенски университет "Ангел Кънчев"  5 886 3.46% 898 346
37 Софийски университет "Св. Климент Охридски"  16 736 9.82% 2 554 982
38 Стопанска академия "Димитър Апостолов Ценов" - Свищов  5 756 3.38% 879 338
39 Театрален колеж "Любен Гройс" - София 59 0.03% 9 3
40 Технически университет - Варна  3 942 2.31% 602 231
41 Технически университет - Габрово  1 991 1.17% 304 117
42 Технически университет - София  9 779 5.74% 1 493 574
43 Тракийски университет - Стара Загора 3 881 2.28% 592 228
44 Университет "Професор д-р Асен Златаров" - Бургас  2 837 1.67% 433 167
45 Университет за национално и световно стопанство - София  15 943 9.36% 2 433 936
46 Университет по архитектура, строителство и геодезия - София 3 626 2.13% 553 213
47 Университет по библиотекознание и информационни технологии - София 1 488 0.87% 227 87
48 Университет по хранителни технологии - Пловдив  3 013 1.77% 460 178
49 Химикотехнологичен и металургичен университет - София  1 569 0.92% 239 92
50 Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"  4 889 2.87% 746 287
51 Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград 9 317 5.47% 1 422 547
  ВСИЧКО: 170 343 100.00% 26 000 10 000

 

ПОДАДЕНИ ОНЛАЙН ФОРМУЛЯРИ ЗА СТИПЕНДИИ ЗА УСПЕХ И СПЕЦИАЛНИ СТИПЕНДИИ
ПО ВИСШИ УЧИЛИЩА ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2013-2014 ГОДИНА

Висше училище
Подадени формуляри за стипендии за успех до момента
Подадени формуляри за специални стипендии до момента
Аграрен Университет - Пловдив 448 224
Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство - Пловдив 191 44
Академия на Министерство на вътрешните работи 167 69
Американски университет в България 235 13
Бургаски Свободен Университет 205 71
Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" 786 154
Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" 1770 446
Висше военноморско училище "Никола Йонков Вапцаров" 346 187
Висше строително училище "Любен Каравелов" 102 70
Висше транспортно училище "Тодор Каблешков" 114 13
Висше училище по агробизнес и развитие на регионите 213
Висше училище по застраховане и финанси 84 6
Военна академия "Георги Стойков Раковски" 48 5
Европейски колеж по икономика и управление 84 6
Европейски политехнически университет 39 10
Икономически университет - Варна 2946 383
Колеж по икономика и администрация - град Пловдив 70 8
Колеж по мениджмънт, търговия и маркетинг - София 30 1
Колеж по телекомуникации и пощи 55 1
Колеж по туризъм - Благоевград 21 8
Лесотехнически университет 413 45
Медицински университет " Проф.д-р Параскев Стоянов" - Варна 909 113
Медицински университет - гр. Плевен 383 93
Медицински университет - Пловдив 711 62
Медицински университет - София 1794 361
Международен колеж - Албена, Добрич 102 28
Международно висше бизнес училище 89 6
Минно Геоложки Университет "Св. Иван Рилски" 198 41
НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов" 142 47
Национален военен университет "Васил Левски" 301 139
Национална художествена академия 262 47
Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров" 221 48
Национална спортна академия "Васил Левски" 465 127
Нов Български Университет 1614 499
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" 3445 494
Русенски университет "Ангел Кънчев" 1571 203
Софийски университет "Св. Климент Охридски" 5082 625
Стопанска академия "Димитър Апостолов Ценов" - Свищов 1846 523
Театрален колеж "Любен Гройс" 17 5
Технически университет - Варна 973 244
Технически университет - Габрово 475 49
Технически Университет - София 2262 428
Тракийски Университет 997 64
Университет "Професор д-р Асен Златаров" - Бургас 716 151
Университет за национално и световно стопанство 4966 1209
Университет по архитектура, строителство и геодезия 831 281
Университет По Библиотекознание и Информационни Технологии 477 49
Университет по хранителни технологии - Пловдив 617 415
Химикотехнологичен и металургичен университет-София 331 119
Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" 1282 239
Югозападен университет "Неофит Рилски" 2273 709

Право да кандидатстват по проекта имат студентите в редовна форма на обучение (субсидирано или срещу заплащане), без студентите в първи семестър за дадената образователно квалификационна степен.


Настоящата интернет страница е изготвена с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Министерството на образованието и науката носи цялата отговорност за съдържанието на настоящата страница и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми”.