61715  формуляра

КЛАСИРАНЕТО
Е
ПУБЛИКУВАНО!

Европейски стипендии, евростипендии

КЛАСИРАНЕ НА СТИПЕНДИИТЕ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА 2013-2014 г.

Вид класиране:
Висше училище:

 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СТИПЕНДИИТЕ
ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА 2013-2014 г.

Висше училище:


РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СТИПЕНДИИТЕ ЗА УСПЕХ И СПЕЦИАЛНИ СТИПЕНДИИ
ПО ВИСШИ УЧИЛИЩА ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2013-2014 ГОДИНА
Висше училище Брой студенти Коефициент на ВУ Стипендии за успех Специални стипендии
1 Аграрен Университет - Пловдив  2 829 1.66% 432 166
2 Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство - Пловдив 651 0.38% 99 38
3 Академия на министерството на вътрешните работи - София 540 0.32% 82 32
4 Американски университет в България - Благоевград 1 286 0.75% 196 76
5 Бургаски свободен университет  894 0.52% 136 52
6 Варненски свободен университет "Черноризец Храбър"  3 045 1.79% 465 179
7 Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий"  6 172 3.62% 942 362
8 Висше военноморско училище "Никола Йонков Вапцаров" - Варна 1 447 0.85% 221 85
9 Висше строително училище "Любен Каравелов" - София 733 0.43% 112 43
10 Висше транспортно училище "ТодорКаблешков" - София 792 0.46% 121 47
11 Висше училище по агробизнес и развитие на регионите - Пловдив 777 0.46% 119 45
12 Висше училище по застраховане и финанси - София 371 0.22% 57 22
13 Военна академия "Георги Стойков Раковски" - София 104 0.06% 16 6
14 Европейски колеж по икономика и управление - Пловдив 611 0.36% 93 36
15 Европейски политехнически университет - Перник 433 0.25% 66 25
16 Икономически университет - Варна  9 845 5.78% 1 503 578
17 Колеж по икономика и администрация - Пловдив  417 0.24% 64 24
18 Колеж по мениджмънт, търговия и маркетинтг - София  137 0.08% 21 8
19 Колеж по телекомуникации и пощи - София 247 0.15% 38 15
20 Колеж по туризъм - Благоевград  202 0.12% 31 12
21 Лесотехнически университет - София 1 937 1.14% 296 114
22 Медицински университет - Плевен  1 529 0.90% 233 90
23 Медицински университет - Пловдив 3 563 2.09% 544 209
24 Медицински университет - София  6 570 3.86% 1 003 386
25 Медицински университет " Проф.д-р Параскев Стоянов" - Варна  3 137 1.84% 479 184
26 Международен колеж - Албена, Добрич  764 0.45% 117 45
27 Международно висше бизнес училище - Ботевград 303 0.18% 46 18
28 Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски" - София 1 826 1.07% 279 107
29 Национален военен университет "Васил Левски" - Велико Търново  1 571 0.92% 240 92
30 Национална академия за театрално и филмово изкуство "Кръстьо Сарафов" - София 535 0.31% 81 31
31 Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров" - София 738 0.43% 113 43
32 Национална спортна академия "Васил Левски" - София 2 580 1.51% 394 151
33 Национална художествена академия - София 1 002 0.59% 153 59
34 Нов български университет - София 8 616 5.06% 1 315 506
35 Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"  13 427 7.88% 2 049 788
36 Русенски университет "Ангел Кънчев"  5 886 3.46% 898 346
37 Софийски университет "Св. Климент Охридски"  16 736 9.82% 2 554 982
38 Стопанска академия "Димитър Апостолов Ценов" - Свищов  5 756 3.38% 879 338
39 Театрален колеж "Любен Гройс" - София 59 0.03% 9 3
40 Технически университет - Варна  3 942 2.31% 602 231
41 Технически университет - Габрово  1 991 1.17% 304 117
42 Технически университет - София  9 779 5.74% 1 493 574
43 Тракийски университет - Стара Загора 3 881 2.28% 592 228
44 Университет "Професор д-р Асен Златаров" - Бургас  2 837 1.67% 433 167
45 Университет за национално и световно стопанство - София  15 943 9.36% 2 433 936
46 Университет по архитектура, строителство и геодезия - София 3 626 2.13% 553 213
47 Университет по библиотекознание и информационни технологии - София 1 488 0.87% 227 87
48 Университет по хранителни технологии - Пловдив  3 013 1.77% 460 178
49 Химикотехнологичен и металургичен университет - София  1 569 0.92% 239 92
50 Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"  4 889 2.87% 746 287
51 Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград 9 317 5.47% 1 422 547
  ВСИЧКО: 170 343 100.00% 26 000 10 000

 

ПОДАДЕНИ ОНЛАЙН ФОРМУЛЯРИ ЗА СТИПЕНДИИ ЗА УСПЕХ И СПЕЦИАЛНИ СТИПЕНДИИ
ПО ВИСШИ УЧИЛИЩА ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2013-2014 ГОДИНА

Висше училище
Подадени формуляри за стипендии за успех до момента
Подадени формуляри за специални стипендии до момента
Аграрен Университет - Пловдив 487 378
Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство - Пловдив 224 89
Академия на Министерство на вътрешните работи 174 90
Американски университет в България 292 41
Бургаски Свободен Университет 226 97
Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" 890 277
Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" 1913 621
Висше военноморско училище "Никола Йонков Вапцаров" 375 209
Висше строително училище "Любен Каравелов" 116 89
Висше транспортно училище "Тодор Каблешков" 125 18
Висше училище по агробизнес и развитие на регионите 228
Висше училище по застраховане и финанси 93 8
Военна академия "Георги Стойков Раковски" 53 6
Европейски колеж по икономика и управление 97 42
Европейски политехнически университет 54 46
Икономически университет - Варна 3131 689
Колеж по икономика и администрация - град Пловдив 73 8
Колеж по мениджмънт, търговия и маркетинг - София 35 6
Колеж по телекомуникации и пощи 61 11
Колеж по туризъм - Благоевград 33 18
Лесотехнически университет 440 86
Медицински университет " Проф.д-р Параскев Стоянов" - Варна 991 151
Медицински университет - гр. Плевен 404 105
Медицински университет - Пловдив 774 189
Медицински университет - София 1952 505
Международен колеж - Албена, Добрич 110 30
Международно висше бизнес училище 95 9
Минно Геоложки Университет "Св. Иван Рилски" 210 57
НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов" 181 85
Национален военен университет "Васил Левски" 369 174
Национална художествена академия 321 112
Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров" 261 98
Национална спортна академия "Васил Левски" 533 200
Нов Български Университет 1884 769
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" 3641 773
Русенски университет "Ангел Кънчев" 1672 408
Софийски университет "Св. Климент Охридски" 5244 925
Стопанска академия "Димитър Апостолов Ценов" - Свищов 1886 561
Театрален колеж "Любен Гройс" 17 8
Технически университет - Варна 1043 293
Технически университет - Габрово 510 54
Технически Университет - София 2467 725
Тракийски Университет 1053 91
Университет "Професор д-р Асен Златаров" - Бургас 759 202
Университет за национално и световно стопанство 5546 2410
Университет по архитектура, строителство и геодезия 928 428
Университет По Библиотекознание и Информационни Технологии 527 106
Университет по хранителни технологии - Пловдив 642 518
Химикотехнологичен и металургичен университет-София 370 166
Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" 1329 321
Югозападен университет "Неофит Рилски" 2440 1134

Право да кандидатстват по проекта имат студентите в редовна форма на обучение (субсидирано или срещу заплащане), без студентите в първи семестър за дадената образователно квалификационна степен.


Настоящата интернет страница е изготвена с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Министерството на образованието и науката носи цялата отговорност за съдържанието на настоящата страница и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми”.