46990  формуляра

Онлайн кандидатстване за летен семестър
от 01 април 2014 г.
до 27 април 2014 г.

Европейски стипендии, евростипендии

ПОДАДЕНИ ОНЛАЙН ФОРМУЛЯРИ ЗА СТИПЕНДИИ ЗА УСПЕХ И СПЕЦИАЛНИ СТИПЕНДИИ
ПО ВИСШИ УЧИЛИЩА ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2013-2014 ГОДИНА

Висше училище
Подадени формуляри за стипендии за успех до момента
Подадени формуляри за специални стипендии до момента
Аграрен Университет - Пловдив 401 154
Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство - Пловдив 158 22
Академия на Министерство на вътрешните работи 159 62
Американски университет в България 199 9
Бургаски Свободен Университет 185 58
Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" 726 108
Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" 1655 350
Висше военноморско училище "Никола Йонков Вапцаров" 315 164
Висше строително училище "Любен Каравелов" 87 39
Висше транспортно училище "Тодор Каблешков" 102 10
Висше училище по агробизнес и развитие на регионите 204
Висше училище по застраховане и финанси 77 4
Военна академия "Георги Стойков Раковски" 46 5
Европейски колеж по икономика и управление 74 3
Европейски политехнически университет 28 2
Икономически университет - Варна 2726 276
Колеж по икономика и администрация - град Пловдив 67 6
Колеж по мениджмънт, търговия и маркетинг - София 25
Колеж по телекомуникации и пощи 41
Колеж по туризъм - Благоевград 17 7
Лесотехнически университет 371 27
Медицински университет " Проф.д-р Параскев Стоянов" - Варна 839 72
Медицински университет - гр. Плевен 346 81
Медицински университет - Пловдив 657 38
Медицински университет - София 1630 298
Международен колеж - Албена, Добрич 96 28
Международно висше бизнес училище 77 4
Минно Геоложки Университет "Св. Иван Рилски" 184 28
НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов" 112 30
Национален военен университет "Васил Левски" 272 132
Национална художествена академия 238 34
Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров" 186 32
Национална спортна академия "Васил Левски" 409 101
Нов Български Университет 1406 312
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" 3244 356
Русенски университет "Ангел Кънчев" 1423 123
Софийски университет "Св. Климент Охридски" 4958 515
Стопанска академия "Димитър Апостолов Ценов" - Свищов 1820 502
Театрален колеж "Любен Гройс" 17 5
Технически университет - Варна 905 204
Технически университет - Габрово 448 39
Технически Университет - София 2063 326
Тракийски Университет 924 38
Университет "Професор д-р Асен Златаров" - Бургас 656 126
Университет за национално и световно стопанство 4442 699
Университет по архитектура, строителство и геодезия 745 191
Университет По Библиотекознание и Информационни Технологии 431 30
Университет по хранителни технологии - Пловдив 549 327
Химикотехнологичен и металургичен университет-София 294 81
Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" 1220 190
Югозападен университет "Неофит Рилски" 2082 406

Право да кандидатстват по проекта имат студентите в редовна форма на обучение (субсидирано или срещу заплащане), без студентите в първи семестър за дадената образователно квалификационна степен.


Настоящата интернет страница е изготвена с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Министерството на образованието и науката носи цялата отговорност за съдържанието на настоящата страница и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми”.