Европейски стипендии, евростипендии

КЛАСИРАНЕ ЗА СТИПЕНДИИ ЗА ЗИМЕН СЕМЕСТЪР НА 2015-2016 г.

Вид класиране:
Висше училище:

 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СТИПЕНДИИТЕ
ЗА ЗИМЕН СЕМЕСТЪР НА 2015-2016 г.

Висше училище:


РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СТИПЕНДИИТЕ ЗА УСПЕХ И СПЕЦИАЛНИ СТИПЕНДИИ
ПО ВИСШИ УЧИЛИЩА ЗА ЗИМЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2015-2016 ГОДИНА
Висше училище Стипендии за успех Специални стипендии
1 Аграрен Университет - Пловдив  241 55
2 Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство - Пловдив 86 20
3 Академия на министерството на вътрешните работи - София 70 16
4 Американски университет в България - Благоевград 171 39
5 Бургаски свободен университет  96 22
6 Варненски свободен университет "Черноризец Храбър"  366 84
7 Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий"  776 178
8 Висше военноморско училище "Никола Йонков Вапцаров" - Варна 217 50
9 Висше строително училище "Любен Каравелов" - София 82 19
10 Висше транспортно училище "Тодор Каблешков" - София 93 21
11 Висше училище по агробизнес и развитие на регионите - Пловдив 116 27
12 Висше училище по застраховане и финанси - София 41 9
14 Европейско висше училище по икономика и мениджмънт - Пловдив 68 16
15 Европейски политехнически университет - Перник 43 10
16 Икономически университет - Варна  1 305 299
17 Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив 70 16
18 Колеж по мениджмънт, търговия и маркетинтг - София  21 5
19 Висше училище по телекомуникации и пощи - София 58 13
20 Колеж по туризъм - Благоевград  22 5
21 Лесотехнически университет - София 236 54
22 Медицински университет - Плевен  222 51
23 Медицински университет - Пловдив  511 117
24 Медицински университет - София  928 213
25 Медицински университет "Проф.д-р Параскев Стоянов" - Варна  413 95
26 Висше училище по мениджмънт - Варна 64 15
27 Международно висше бизнес училище - Ботевград 38 9
28 Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски" - София 198 45
29 Национален военен университет "Васил Левски" - Велико Търново  212 48
30 Национална академия за театрално и филмово изкуство "Кръстьо Сарафов" - София 69 16
31 Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров" - София 87 20
32 Национална спортна академия "Васил Левски" - София 318 73
33 Национална художествена академия - София 110 25
34 Нов български университет - София 1 083 248
35 Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"  1 780 408
36 Русенски Университет "Ангел Кънчев"  740 170
37 Софийски университет "Св. Климент Охридски"  2 194 504
38 Стопанска академия "Димитър Апостолов Ценов" - Свищов  733 168
39 Театрален колеж "Любен Гройс" - София 9 2
40 Технически университет - Варна  458 105
41 Технически университет - Габрово  263 60
42 Технически университет - София  1 272 292
43 Тракийски университет - Стара Загора 524 120
44 Университет "Професор д-р Асен Златаров" - Бургас  346 79
45 Университет за национално и световно стопанство - София  2 109 484
46 Университет по архитектура, строителство и геодезия - София 415 95
47 Университет по библиотекознание и информационни технологии - София 173 40
48 Университет по хранителни технологии - Пловдив  312 71
49 Химикотехнологичен и металургичен университет - София  206 47
50 Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"  641 147
51 Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград 1 182 271
  ОБЩО: 21 788 4 996

 

ПОДАДЕНИ ОНЛАЙН ФОРМУЛЯРИ ЗА СТИПЕНДИИ ЗА УСПЕХ И СПЕЦИАЛНИ СТИПЕНДИИ
ПО ВИСШИ УЧИЛИЩА ЗА ЗИМЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2015-2016 ГОДИНА

Висше училище
Подадени формуляри за стипендии за успех до момента
Подадени формуляри за специални стипендии до момента
Аграрен Университет - Пловдив 222 31
Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство 105 28
Академия на министерството на вътрешните работи 74 10
Американски университет в България 177 19
Бургаски Свободен Университет 122 43
Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" 412 191
Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" 801 239
Висше военноморско училище "Никола Йонков Вапцаров" 295 83
Висше строително училище "Любен Каравелов" 62 50
Висше транспортно училище Тодор Каблешков 83 11
Висше училище по агробизнес и развитие на регионите 128 15
Висше училище по застраховане и финанси 29 5
Висше училище по мениджмънт - Варна 50 10
Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив 52 1
Висше училище по телекомуникации и пощи - София 42
Военна академия "Георги Стойков Раковски"
Европейски Политехнически Университет 21 13
Европейско висше училище по икономика и мениджмънт - Пловдив 70 25
Икономически университет - Варна 1101 144
Колеж по мениджмънт, търговия и маркетинтг - София 29 5
Лесотехнически университет 259 92
Медицински университет " Проф.д-р Параскев Стоянов" - Варна 639 212
Медицински университет - гр. Плевен 264 144
Медицински университет - Пловдив 668 104
Медицински университет - София 1114 277
Международно висше бизнес училище 31 5
Минно Геоложки Университет "Св. Иван Рилски" 124 10
Национален военен университет "Васил Левски" - гр. Велико Търново 247 35
Национална художествена академия 196 128
Национална Академия за Театрално и Филмово Изкуство "Кръстьо Сарафов" 102 77
Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров" 117 36
Национална спортна академия "Васил Левски" 218 110
Нов български университет 933 403
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" 1818 304
Русенски Университет "Ангел Кънчев" 638 203
Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2887 496
Стопанска академия "Димитър Апостолов Ценов" - Свищов 670 157
Театрален колеж "Любен Гройс" 12 3
Технически университет - Варна 421 74
Технически университет - Габрово 217 75
Технически Университет - София 1145 221
Тракийски Университет 628 101
Университет "Професор д-р Асен Златаров" - Бургас 300 117
Университет за национално и световно стопанство - София 2615 368
Университет по архитектура, строителство и геодезия 593 217
Университет по библиотекознание и информационни технологии 236 80
Университет по хранителни технологии - Пловдив 243 141
Химикотехнологичен и металургичен университет-София 182 115
Частно висше училище - "Колеж по туризъм" -Благоевград 22 6
Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" 690 191
Югозападен университет "Неофит Рилски" 972 539

Право да кандидатстват по проекта имат студентите в редовна форма на обучение (субсидирано или срещу заплащане), без студентите в първи семестър за дадената образователно квалификационна степен.


Настоящата интернет страница е изготвена с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Министерството на образованието, младежта и науката носи цялата отговорност за съдържанието на настоящата страница и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми”.