ОНЛАЙН КАНДИДАТСТВАНЕ
от 1 април 2015
до 28 април 2015

Европейски стипендии, евростипендии

КЛАСИРАНЕ ЗА СТИПЕНДИИ ЗА ЗИМЕН СЕМЕСТЪР НА 2014-2015 г.

Вид класиране:
Висше училище:

 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СТИПЕНДИИТЕ
ЗА ЗИМЕН СЕМЕСТЪР НА 2014-2015 г.

Висше училище:


РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СТИПЕНДИИТЕ ЗА УСПЕХ И СПЕЦИАЛНИ СТИПЕНДИИ
ПО ВИСШИ УЧИЛИЩА ЗА ЗИМЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2014-2015 ГОДИНА
Висше училище Стипендии за успех Специални стипендии
1 Аграрен Университет - Пловдив  172 86
2 Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство - Пловдив 38 19
3 Академия на министерството на вътрешните работи - София 30 15
4 Американски университет в България - Благоевград 63 31
5 Бургаски свободен университет  45 23
6 Варненски свободен университет "Черноризец Храбър"  177 88
7 Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий"  334 167
8 Висше военноморско училище "Никола Йонков Вапцаров" - Варна 98 49
9 Висше строително училище "Любен Каравелов" - София 36 18
10 Висше транспортно училище "Тодор Каблешков" - София 50 25
11 Висше училище по агробизнес и развитие на регионите - Пловдив 65 32
12 Висше училище по застраховане и финанси - София 21 10
13 Военна академия "Георги Стойков Раковски" - София 7 3
14 Европейски колеж по икономика и управление - Пловдив 29 14
15 Европейски политехнически университет - Перник 20 10
16 Икономически университет - Варна  544 272
17 Колеж по икономика и администрация - Пловдив  29 15
18 Колеж по мениджмънт, търговия и маркетинтг - София  13 6
19 Колеж по телекомуникации и пощи - София 26 13
20 Колеж по туризъм - Благоевград  12 6
21 Лесотехнически университет - София 128 64
22 Медицински университет - Плевен  85 43
23 Медицински университет - Пловдив  216 108
24 Медицински университет - София  414 207
25 Медицински университет" Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна  207 103
26 Международно висше бизнес училище - Ботевград 16 8
27 Международен колеж - Албена, Добрич  41 20
28 Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски" - София 94 47
29 Национален военен университет "Васил Левски" - Велико Търново  90 45
30 Национална академия за театрално и филмово изкуство "Кръстьо Сарафов" 37 19
31 Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров" - София 42 21
32 Национална спортна академия "Васил Левски" - София 138 69
33 Национална художествена академия - София 63 32
34 Нов български университет - София 497 248
35 Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"  782 391
36 Русенски Университет "Ангел Кънчев"  330 165
37 Софийски университет "Св. Климент Охридски"  1 004 502
38 Стопанска академия "Димитър Ценов" - Свищов  315 157
39 Театрален колеж "Любен Гройс" - София 4 2
40 Технически университет - Варна  225 113
41 Технически университет - Габрово  116 58
42 Технически Университет - София  622 311
43 Тракийски университет  Стара Загора 235 118
44 Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас  164 82
45 Университет за национално и световно стопанство - София  944 472
46 Университет по архитектура, строителство и геодезия - София 193 97
47 Университет по библиотекознание и информационни технологии 101 51
48 Университет по хранителни технологии - Пловдив  177 88
49 Химикотехнологичен и металургичен университет - София  95 48
50 Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"  303 152
51 Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград 515 258
  ВСИЧКО: 10 002 5 001

 

ПОДАДЕНИ ОНЛАЙН ФОРМУЛЯРИ ЗА СТИПЕНДИИ ЗА УСПЕХ И СПЕЦИАЛНИ СТИПЕНДИИ
ПО ВИСШИ УЧИЛИЩА ЗА ЗИМЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2014-2015 ГОДИНА

Висше училище
Подадени формуляри за стипендии за успех до момента
Подадени формуляри за специални стипендии до момента
Аграрен Университет - Пловдив 326 110
Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство 159 55
Академия на министерството на вътрешните работи 120 23
Американски университет в България 225 24
Бургаски Свободен Университет 155 29
Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" 623 311
Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" 1272 479
Висше военноморско училище "Никола Йонков Вапцаров" 297 84
Висше строително училище "Любен Каравелов" 133 92
Висше транспортно училище Тодор Каблешков 84 32
Висше Училище Международен колеж - Албена, Добрич 80 11
Висше училище по агробизнес и развитие на регионите 181 11
Висше училище по застраховане и финанси 59 3
Военна академия "Георги Стойков Раковски"
Европейски колеж по икономика и управление 59 22
Европейски Политехнически Университет 39 36
Икономически университет - Варна 1762 390
Колеж по икономика и администрация - град Пловдив 40 1
Колеж по мениджмънт, търговия и маркетинтг - София 21 9
Колеж по телекомуникации и пощи 37 1
Лесотехнически университет 361 110
Медицински университет " Проф.д-р Параскев Стоянов" - Варна 824 214
Медицински университет - гр. Плевен 324 108
Медицински университет - Пловдив 634 146
Медицински университет - София 1535 478
Международно висше бизнес училище 51 4
Минно Геоложки Университет "Св. Иван Рилски" 166 32
Национален военен университет "Васил Левски" - гр. Велико Търново 332 123
Национална художествена академия 271 184
Национална Академия за Театрално и Филмово Изкуство "Кръстьо Сарафов" 137 122
Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров" 193 91
Национална спортна академия "Васил Левски" 353 209
Нов български университет 1569 846
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" 2681 606
Русенски Университет "Ангел Кънчев" 973 286
Софийски университет "Св. Климент Охридски" 3388 1109
Стопанска академия "Димитър Апостолов Ценов" - Свищов 1139 307
Театрален колеж "Любен Гройс" 13 4
Технически университет - Варна 674 186
Технически университет - Габрово 287 106
Технически Университет - София 1718 641
Тракийски Университет 874 170
Университет "Професор д-р Асен Златаров" - Бургас 470 226
Университет за национално и световно стопанство - София 3871 977
Университет по архитектура, строителство и геодезия 587 269
Университет по библиотекознание и информационни технологии 318 81
Университет по хранителни технологии - Пловдив 453 265
Химикотехнологичен и металургичен университет-София 237 134
Частно висше училище - самостоятелен колеж с наименование "Колеж по туризъм" -Благоевград 22 18
Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" 917 348
Югозападен университет "Неофит Рилски" 1685 798

Право да кандидатстват по проекта имат студентите в редовна форма на обучение (субсидирано или срещу заплащане), без студентите в първи семестър за дадената образователно квалификационна степен.

Презентация на проект „Студентски стипендии“

ВЪПРОСНИК ЗА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТ "СТУДЕНТСКИ СТИПЕНДИИ" 2012-2015

Настоящата интернет страница е изготвена с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Министерството на образованието, младежта и науката носи цялата отговорност за съдържанието на настоящата страница и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми”.