46242  формуляра

КЛАСИРАНЕТО
Е
ПУБЛИКУВАНО!

Европейски стипендии, евростипендии

КЛАСИРАНЕ ЗА СТИПЕНДИИ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА 2014-2015 г.

Вид класиране:
Висше училище:

 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СТИПЕНДИИТЕ
ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА 2014-2015 г.

Висше училище:


РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СТИПЕНДИИТЕ ЗА УСПЕХ И СПЕЦИАЛНИ СТИПЕНДИИ
ПО ВИСШИ УЧИЛИЩА ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2014-2015 ГОДИНА
Висше училище Стипендии за успех Специални стипендии
1 Аграрен Университет - Пловдив  213 108
2 Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство - Пловдив 49 25
3 Академия на министерството на вътрешните работи - София 40 20
4 Американски университет в България - Благоевград 97 49
5 Бургаски свободен университет  59 30
6 Варненски свободен университет "Черноризец Храбър"  206 104
7 Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий"  438 221
8 Висше военноморско училище "Никола Йонков Вапцаров" - Варна 128 65
9 Висше строително училище "Любен Каравелов" - София 48 24
10 Висше транспортно училище "Тодор Каблешков" - София 53 27
11 Висше училище по агробизнес и развитие на регионите - Пловдив 66 33
12 Висше училище по застраховане и финанси - София 29 14
13 Военна академия "Георги Стойков Раковски" - София 9 4
14 Европейски колеж по икономика и управление - Пловдив 39 19
15 Европейски политехнически университет - Перник 26 13
16 Икономически университет - Варна  737 372
17 Колеж по икономика и администрация - Пловдив  39 20
18 Колеж по мениджмънт, търговия и маркетинтг - София  13 7
19 Колеж по телекомуникации и пощи - София 33 16
20 Колеж по туризъм - Благоевград  16 8
21 Лесотехнически университет - София 153 77
22 Медицински университет - Плевен  125 63
23 Медицински университет - Пловдив  288 145
24 Медицински университет - София  527 266
25 Медицински университет " Проф.д-р Параскев Стоянов" - Варна  273 138
26 Международно висше бизнес училище - Ботевград 21 11
27 Международен колеж - Албена, Добрич  54 27
28 Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски" - София 122 62
29 Национален военен университет "Васил Левски" - Велико Търново  119 60
30 Национална академия за театрално и филмово изкуство "Кръстьо Сарафов" - София 46 23
31 Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров" - София 55 28
32 Национална спортна академия "Васил Левски" - София 179 91
33 Национална художествена академия - София 62 31
34 Нов български университет - София 611 309
35 Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"  1 009 510
36 Русенски Университет "Ангел Кънчев"  424 214
37 Софийски университет "Св. Климент Охридски"  1 236 625
38 Стопанска академия "Димитър Апостолов Ценов" - Свищов  413 209
39 Театрален колеж "Любен Гройс" - София 5 3
40 Технически университет - Варна  258 130
41 Технически университет - Габрово  149 75
42 Технически Университет - София  752 380
43 Тракийски университет  Стара Загора 303 153
44 Университет "Професор д-р Асен Златаров" - Бургас  195 99
45 Университет за национално и световно стопанство - София  1 188 601
46 Университет по архитектура, строителство и геодезия - София 234 118
47 Университет по библиотекознание и информационни технологии - София 108 55
48 Университет по хранителни технологии - Пловдив  225 114
49 Химикотехнологичен и металургичен университет - София  116 59
50 Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"  361 183
51 Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград 666 337
  ОБЩО: 12 615 6 375

 

ПОДАДЕНИ ОНЛАЙН ФОРМУЛЯРИ ЗА СТИПЕНДИИ ЗА УСПЕХ И СПЕЦИАЛНИ СТИПЕНДИИ
ПО ВИСШИ УЧИЛИЩА ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2014-2015 ГОДИНА

Висше училище
Подадени формуляри за стипендии за успех до момента
Подадени формуляри за специални стипендии до момента
Аграрен Университет - Пловдив 337 78
Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство 181 88
Академия на министерството на вътрешните работи 129 57
Американски университет в България 184 22
Бургаски Свободен Университет 157 78
Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" 495 176
Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" 1346 391
Висше военноморско училище "Никола Йонков Вапцаров" 337 228
Висше строително училище "Любен Каравелов" 90 62
Висше транспортно училище Тодор Каблешков 105 29
Висше Училище Международен колеж - Албена, Добрич 61 7
Висше училище по агробизнес и развитие на регионите 364 40
Висше училище по застраховане и финанси 58 2
Военна академия "Георги Стойков Раковски" 59 9
Европейски колеж по икономика и управление 51 18
Европейски Политехнически Университет 42 45
Икономически университет - Варна 2121 512
Колеж по икономика и администрация - град Пловдив 50 2
Колеж по мениджмънт, търговия и маркетинтг - София 39 7
Колеж по телекомуникации и пощи 63 1
Лесотехнически университет 310 120
Медицински университет " Проф.д-р Параскев Стоянов" - Варна 878 227
Медицински университет - гр. Плевен 325 88
Медицински университет - Пловдив 609 128
Медицински университет - София 1465 317
Международно висше бизнес училище 55 10
Минно Геоложки Университет "Св. Иван Рилски" 175 11
Национален военен университет "Васил Левски" - гр. Велико Търново 279 108
Национална художествена академия 237 85
Национална Академия за Театрално и Филмово Изкуство "Кръстьо Сарафов" 155 114
Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров" 268 127
Национална спортна академия "Васил Левски" 436 179
Нов български университет 1464 662
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" 2923 464
Русенски Университет "Ангел Кънчев" 1203 356
Софийски университет "Св. Климент Охридски" 4298 633
Стопанска академия "Димитър Апостолов Ценов" - Свищов 1230 574
Театрален колеж "Любен Гройс" 6 3
Технически университет - Варна 774 159
Технически университет - Габрово 379 67
Технически Университет - София 1760 313
Тракийски Университет 827 152
Университет "Професор д-р Асен Златаров" - Бургас 575 182
Университет за национално и световно стопанство - София 4283 1451
Университет по архитектура, строителство и геодезия 508 179
Университет по библиотекознание и информационни технологии 357 45
Университет по хранителни технологии - Пловдив 502 470
Химикотехнологичен и металургичен университет-София 291 224
Частно висше училище - самостоятелен колеж с наименование "Колеж по туризъм" -Благоевград 24 15
Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" 1142 232
Югозападен университет "Неофит Рилски" 1780 908

Право да кандидатстват по проекта имат студентите в редовна форма на обучение (субсидирано или срещу заплащане), без студентите в първи семестър за дадената образователно квалификационна степен.

Презентация на проект „Студентски стипендии“

ВЪПРОСНИК ЗА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТ "СТУДЕНТСКИ СТИПЕНДИИ" 2012-2015

Настоящата интернет страница е изготвена с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Министерството на образованието, младежта и науката носи цялата отговорност за съдържанието на настоящата страница и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми”.