ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.003-0001
„СТУДЕНТСКИ СТИПЕНДИИ - ФАЗА 1“

КЛАСИРАНЕТО
Е ПУБЛИКУВАНО

18048

формуляра


КЛАСИРАНЕ ЗА СТИПЕНДИИ ЗА ЗИМЕН СЕМЕСТЪР НА 2016-2017 г.

Вид класиране:
Висше училище:

 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СТИПЕНДИИТЕ
ЗА ЗИМЕН СЕМЕСТЪР НА 2016-2017 г.

Висше училище:


РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

на стипендиите за успех за ЗИМЕН СЕМЕСТЪР на учебната 2016-2017 година по проект "Студентски стипендии - фаза 1"
Висше училище Брой стипендии ЗС 16/17
1 Аграрен университет - Пловдив  398
2 Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство - Пловдив  75
3 Академия на Министерството на вътрешните работи - София  21
4 Американски университет в България - Благоевград  21
5 Бургаски свободен университет  33
6 Варненски свободен университет "Черноризец Храбър"  110
7 Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий"  278
8 Висше военноморско училище "Никола Йонков Вапцаров" - Варна  264
9 Висше строително училище "Любен Каравелов" - София  71
10 Висше транспортно училище "Тодор Каблешков" - София  45
11 Висше училище по мениджмънт  1
12 Висше училище по телекомуникации и пощи  58
13 Военна академия "Георги Стойков Раковски" - София  7
14 Европейски политехнически университет - Перник  8
15 Икономически университет - Варна  42
16 Лесотехнически университет - София  245
17 Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски" - София  199
18 Национален военен университет "Васил Левски" - Велико Търново  167
19 Национална академия за театрално и филмово изкуство "Кръстьо Сарафов" - София  101
20 Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров" - София  69
21 Национална спортна академия "Васил Левски" - София  72
22 Национална художествена академия - София  110
23 Нов български университет - София  515
24 Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"  745
25 Русенски университет "Ангел Кънчев"  387
26 Софийски университет "Св. Климент Охридски"  787
27 Театрален колеж "Любен Гройс" - София  6
28 Технически университет - Варна  421
29 Технически университет - Габрово  167
30 Технически университет - София  1 172
31 Тракийски университет - Стара Загора  298
32 Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас  178
33 Университет по архитектура, строителство и геодезия - София  445
34 Университет по библиотекознание и информационни технологии - София  57
35 Университет по хранителни технологии - Пловдив  320
36 Химикотехнологичен и металургичен университет - София  140
37 Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"  408
38 Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград  300
  ОБЩО: 8 741

 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

на стипендиите за специални постижения за ЗИМЕН СЕМЕСТЪР на учебната 2016-2017 година по проект "Студентски стипендии - фаза 1"
Висше училище  Брой стипендии ЗС 16/17
1 Аграрен университет - Пловдив  234
2 Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство - Пловдив  36
3 Академия на Министерството на вътрешните работи - София  48
4 Американски университет в България - Благоевград  74
5 Бургаски свободен университет  53
6 Варненски свободен университет "Черноризец Храбър"  144
7 Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий"  358
8 Висше военноморско училище "Никола Йонков Вапцаров" - Варна  136
9 Висше строително училище "Любен Каравелов" - София  35
10 Висше транспортно училище "Тодор Каблешков" - София  34
11 Висше училище по агробизнес и развитие на регионите - Пловдив  18
12 Висше училище по застраховане и финанси - София  40
13 Висше училище по мениджмънт  30
14 Висше училище по сигурност и икономика  42
15 Висше училище по телекомуникации и пощи  42
16 Военна академия "Георги Стойков Раковски" - София  10
17 Европейски политехнически университет - Перник  4
18 Европейско висше училище по икономика и мениджмънт  20
19 Икономически университет - Варна  466
20 Колеж по мениджмънт, търговия и маркетинг - София  13
21 Колеж по туризъм - Благоевград  7
22 Лесотехнически университет - София  129
23 Медицински университет - Плевен  121
24 Медицински университет - Пловдив  326
25 Медицински университет - София   628
26 Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна  306
27 Международно висше бизнес училище - Ботевград   5
28 Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски" - София  97
29 Национален военен университет "Васил Левски" - Велико Търново  114
30 Национална академия за театрално и филмово изкуство "Кръстьо Сарафов" - София  49
31 Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров" - София  34
32 Национална спортна академия "Васил Левски" - София  149
33 Национална художествена академия - София  54
34 Нов български университет - София  558
35 Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"  758
36 Русенски университет "Ангел Кънчев"  308
37 Софийски университет "Св. Климент Охридски"  1 094
38 Стопанска академия "Димитър Ценов" - Свищов  283
39 Театрален колеж "Любен Гройс" - София  3
40 Технически университет - Варна  215
41 Технически университет - Габрово  102
42 Технически университет - София  596
43 Тракийски университет - Стара Загора  269
44 Университет за национално и световно стопанство - София  1 037
45 Университет по архитектура, строителство и геодезия - София  216
46 Университет по библиотекознание и информационни технологии - София  91
47 Университет по хранителни технологии - Пловдив  210
48 Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас  162
49 Химикотехнологичен и металургичен университет - София  70
50 Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"  300
51 Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград  466
  ОБЩО: 10 594

 

ПОДАДЕНИ ОНЛАЙН ФОРМУЛЯРИ ЗА СТИПЕНДИИ ЗА УСПЕХ И СТИПЕНДИИ ЗА СПЕЦИАЛНИ ПОСТИЖЕНИЯ ПО ВИСШИ УЧИЛИЩА ЗА ЗИМЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2016-2017 ГОДИНА

Висше училище
Подадени формуляри за стипендии за успех до момента
Подадени формуляри за стипендии за специални постижения до момента
Аграрен Университет - Пловдив 194 17
Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство 115 31
Академия на министерството на вътрешните работи 25 117
Американски университет в България 36 102
Бургаски Свободен Университет 40 25
Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" 140 258
Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" 441 277
Висше военноморско училище "Никола Йонков Вапцаров" 393 136
Висше строително училище "Любен Каравелов" 85 43
Висше транспортно училище Тодор Каблешков 49 14
Висше училище по агробизнес и развитие на регионите 7
Висше училище по застраховане и финанси 7
Висше училище по мениджмънт - Варна 7
Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив
Висше училище по телекомуникации и пощи - София 62 15
Военна академия "Георги Стойков Раковски"
Европейски Политехнически Университет 9 8
Европейско висше училище по икономика и мениджмънт - Пловдив 29
Икономически университет - Варна 65 132
Колеж по мениджмънт, търговия и маркетинтг - София 7
Лесотехнически университет 323 78
Медицински университет " Проф.д-р Параскев Стоянов" - Варна 311
Медицински университет - гр. Плевен 206
Медицински университет - Пловдив 116
Медицински университет - София 363
Международно висше бизнес училище 2
Минно Геоложки Университет "Св. Иван Рилски" 170 24
Национален военен университет "Васил Левски" - гр. Велико Търново 303 57
Национална художествена академия 230 64
Национална Академия за Театрално и Филмово Изкуство "Кръстьо Сарафов" 186 190
Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров" 138 38
Национална спортна академия "Васил Левски" 57 232
Нов български университет 521 384
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" 1144 318
Русенски Университет "Ангел Кънчев" 466 185
Софийски университет "Св. Климент Охридски" 1185 476
Стопанска академия "Димитър Апостолов Ценов" - Свищов 160
Театрален колеж "Любен Гройс" 10
Технически университет - Варна 552 90
Технически университет - Габрово 191 149
Технически Университет - София 1454 221
Тракийски Университет 431 187
Университет "Професор д-р Асен Златаров" - Бургас 241 167
Университет за национално и световно стопанство - София 426
Университет по архитектура, строителство и геодезия 689 153
Университет по библиотекознание и информационни технологии 84 56
Университет по хранителни технологии - Пловдив 156 94
Химикотехнологичен и металургичен университет-София 187 81
Частно висше училище - "Колеж по туризъм" -Благоевград 7
Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" 603 147
Югозападен университет "Неофит Рилски" 415 444

Право да кандидатстват по проекта имат студентите в редовна форма на обучение (субсидирано или срещу заплащане), без студентите в първи семестър за дадената образователно квалификационна степен.