ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.003-0001
„СТУДЕНТСКИ СТИПЕНДИИ - ФАЗА 1“

ОНЛАЙН КАНДИДАТСТВАНЕ
ОТ 28 НОЕМВРИ 2016
ДО 15 ЯНУАРИ 2017

5989

формуляра

 

ПОДАДЕНИ ОНЛАЙН ФОРМУЛЯРИ ЗА СТИПЕНДИИ ЗА УСПЕХ И СТИПЕНДИИ ЗА СПЕЦИАЛНИ ПОСТИЖЕНИЯ ПО ВИСШИ УЧИЛИЩА ЗА ЗИМЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2016-2017 ГОДИНА

Висше училище
Подадени формуляри за стипендии за успех до момента
Подадени формуляри за стипендии за специални постижения до момента
Аграрен Университет - Пловдив 71
Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство 29
Академия на министерството на вътрешните работи 1 5
Американски университет в България 9 3
Бургаски Свободен Университет 23 10
Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" 52 28
Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" 195 31
Висше военноморско училище "Никола Йонков Вапцаров" 164 4
Висше строително училище "Любен Каравелов" 33 10
Висше транспортно училище Тодор Каблешков 16
Висше училище по агробизнес и развитие на регионите
Висше училище по застраховане и финанси
Висше училище по мениджмънт - Варна
Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив
Висше училище по телекомуникации и пощи - София 19
Военна академия "Георги Стойков Раковски"
Европейски Политехнически Университет
Европейско висше училище по икономика и мениджмънт - Пловдив 1
Икономически университет - Варна 33 27
Колеж по мениджмънт, търговия и маркетинтг - София
Лесотехнически университет 157 4
Медицински университет " Проф.д-р Параскев Стоянов" - Варна 105
Медицински университет - гр. Плевен 63
Медицински университет - Пловдив 1
Медицински университет - София 46
Международно висше бизнес училище
Минно Геоложки Университет "Св. Иван Рилски" 55 3
Национален военен университет "Васил Левски" - гр. Велико Търново 66 3
Национална художествена академия 56 12
Национална Академия за Театрално и Филмово Изкуство "Кръстьо Сарафов" 53 15
Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров" 49 1
Национална спортна академия "Васил Левски" 28 42
Нов български университет 203 65
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" 613 20
Русенски Университет "Ангел Кънчев" 225 11
Софийски университет "Св. Климент Охридски" 635 80
Стопанска академия "Димитър Апостолов Ценов" - Свищов 5
Театрален колеж "Любен Гройс" 4
Технически университет - Варна 274 14
Технически университет - Габрово 85 47
Технически Университет - София 708 32
Тракийски Университет 168 15
Университет "Професор д-р Асен Златаров" - Бургас 109 3
Университет за национално и световно стопанство - София 8
Университет по архитектура, строителство и геодезия 266 31
Университет по библиотекознание и информационни технологии 22 1
Университет по хранителни технологии - Пловдив 92 1
Химикотехнологичен и металургичен университет-София 87 22
Частно висше училище - "Колеж по туризъм" -Благоевград
Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" 367 41
Югозападен университет "Неофит Рилски" 172 40

Право да кандидатстват по проекта имат студентите в редовна форма на обучение (субсидирано или срещу заплащане), без студентите в първи семестър за дадената образователно квалификационна степен.