ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.003-0001
„СТУДЕНТСКИ СТИПЕНДИИ - ФАЗА 1“

КЛАСИРАНЕТО
Е
ПУБЛИКУВАНО

26843

формуляра


КЛАСИРАНЕ ЗА СТИПЕНДИИ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА 2016-2017 г.

Вид класиране:
Висше училище:

 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СТИПЕНДИИТЕ
ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА 2016-2017 г.

Висше училище:


РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

на стипендиите за успех за ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР на учебната 2016-2017 година по проект "Студентски стипендии - фаза 1"
Висше училище Брой стипендии ЛС 16/17
1 Аграрен университет - Пловдив  364
2 Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство - Пловдив  94
3 Академия на Министерството на вътрешните работи - София  16
4 Американски университет в България - Благоевград  21
5 Бургаски свободен университет  39
6 Варненски свободен университет "Черноризец Храбър"  105
7 Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий"  341
8 Висше военноморско училище "Никола Йонков Вапцаров" - Варна  302
9 Висше строително училище "Любен Каравелов" - София  67
10 Висше транспортно училище "Тодор Каблешков" - София  48
13 Висше училище по мениджмънт  3
15 Висше училище по телекомуникации и пощи  88
16 Военна академия "Георги Стойков Раковски" - София  11
17 Европейски политехнически университет - Перник  6
19 Икономически университет - Варна  65
22 Лесотехнически университет - София  249
28 Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски" - София  207
29 Национален военен университет "Васил Левски" - Велико Търново  198
30 Национална академия за театрално и филмово изкуство "Кръстьо Сарафов" - София  108
31 Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров" - София  96
32 Национална спортна академия "Васил Левски" - София  86
33 Национална художествена академия - София  128
34 Нов български университет - София  518
35 Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"  916
36 Русенски университет "Ангел Кънчев"  499
37 Софийски университет "Св. Климент Охридски"  891
39 Театрален колеж "Любен Гройс" - София  7
40 Технически университет - Варна  463
41 Технически университет - Габрово  223
42 Технически университет - София  1 408
43 Тракийски университет - Стара Загора  334
45 Университет по архитектура, строителство и геодезия - София  422
46 Университет по библиотекознание и информационни технологии - София  64
47 Университет по хранителни технологии - Пловдив  330
48 Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас  188
49 Химикотехнологичен и металургичен университет - София  166
50 Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"  445
51 Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград  396
  ОБЩО: 9 912

 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

на стипендиите за специални постижения за ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР на учебната 2016-2017 година по проект "Студентски стипендии - фаза 1"
Висше училище  Брой стипендии ЛС 16/17
1 Аграрен университет - Пловдив  221
2 Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство - Пловдив  47
3 Академия на Министерството на вътрешните работи - София  43
4 Американски университет в България - Благоевград  85
5 Бургаски свободен университет  56
6 Варненски свободен университет "Черноризец Храбър"  130
7 Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий"  433
8 Висше военноморско училище "Никола Йонков Вапцаров" - Варна  165
9 Висше строително училище "Любен Каравелов" - София  34
10 Висше транспортно училище "Тодор Каблешков" - София  36
11 Висше училище по агробизнес и развитие на регионите - Пловдив  18
12 Висше училище по застраховане и финанси - София  44
13 Висше училище по мениджмънт  38
14 Висше училище по сигурност и икономика  49
15 Висше училище по телекомуникации и пощи  61
16 Военна академия "Георги Стойков Раковски" - София  9
17 Европейски политехнически университет - Перник  3
18 Европейско висше училище по икономика и мениджмънт  26
19 Икономически университет - Варна  604
20 Колеж по мениджмънт, търговия и маркетинг - София  8
21 Колеж по туризъм - Благоевград  8
22 Лесотехнически университет - София  136
23 Медицински университет - Плевен  152
24 Медицински университет - Пловдив  385
25 Медицински университет - София   657
26 Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна  345
27 Международно висше бизнес училище - Ботевград   5
28 Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски" - София  105
29 Национален военен университет "Васил Левски" - Велико Търново  138
30 Национална академия за театрално и филмово изкуство "Кръстьо Сарафов" - София  55
31 Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров" - София  48
32 Национална спортна академия "Васил Левски" - София  201
33 Национална художествена академия - София  65
34 Нов български университет - София  559
35 Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"  949
36 Русенски университет "Ангел Кънчев"  389
37 Софийски университет "Св. Климент Охридски"  1 311
38 Стопанска академия "Димитър Ценов" - Свищов  286
39 Театрален колеж "Любен Гройс" - София  4
40 Технически университет - Варна  244
41 Технически университет - Габрово  138
42 Технически университет - София  749
43 Тракийски университет - Стара Загора  314
44 Университет за национално и световно стопанство - София  1 253
45 Университет по архитектура, строителство и геодезия - София  213
46 Университет по библиотекознание и информационни технологии - София  103
47 Университет по хранителни технологии - Пловдив  222
48 Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас  181
49 Химикотехнологичен и металургичен университет - София  85
50 Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"  336
51 Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград  584
  ОБЩО: 12 330

 

ПОДАДЕНИ ОНЛАЙН ФОРМУЛЯРИ ЗА СТИПЕНДИИ ЗА УСПЕХ И СТИПЕНДИИ ЗА СПЕЦИАЛНИ ПОСТИЖЕНИЯ ПО ВИСШИ УЧИЛИЩА ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2016-2017 ГОДИНА

Висше училище
Подадени формуляри за стипендии за успех до момента
Подадени формуляри за стипендии за специални постижения до момента
Аграрен Университет - Пловдив 261 107
Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство 212 120
Академия на министерството на вътрешните работи 36 96
Американски университет в България 48 147
Бургаски Свободен Университет 52 84
Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" 156 289
Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" 785 470
Висше военноморско училище "Никола Йонков Вапцаров" 505 154
Висше строително училище "Любен Каравелов" 83 48
Висше транспортно училище Тодор Каблешков 60 26
Висше училище по агробизнес и развитие на регионите 6
Висше училище по застраховане и финанси 18
Висше училище по мениджмънт - Варна 5 32
Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив 12
Висше училище по телекомуникации и пощи - София 131 68
Военна академия "Георги Стойков Раковски" 31 4
Европейски Политехнически Университет 6 3
Европейско висше училище по икономика и мениджмънт - Пловдив 44
Икономически университет - Варна 95 466
Колеж по мениджмънт, търговия и маркетинтг - София 5
Лесотехнически университет 369 152
Медицински университет " Проф.д-р Параскев Стоянов" - Варна 443
Медицински университет - гр. Плевен 165
Медицински университет - Пловдив 144
Медицински университет - София 440
Международно висше бизнес училище 2
Минно Геоложки Университет "Св. Иван Рилски" 205 35
Национален военен университет "Васил Левски" - гр. Велико Търново 326 48
Национална художествена академия 274 106
Национална Академия за Театрално и Филмово Изкуство "Кръстьо Сарафов" 216 152
Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров" 252 77
Национална спортна академия "Васил Левски" 66 240
Нов български университет 705 591
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" 1555 440
Русенски Университет "Ангел Кънчев" 797 587
Софийски университет "Св. Климент Охридски" 1331 607
Стопанска академия "Димитър Апостолов Ценов" - Свищов 325
Театрален колеж "Любен Гройс" 18
Технически университет - Варна 793 405
Технически университет - Габрово 281 114
Технически Университет - София 1813 298
Тракийски Университет 509 435
Университет "Професор д-р Асен Златаров" - Бургас 341 413
Университет за национално и световно стопанство - София 1242
Университет по архитектура, строителство и геодезия 740 121
Университет по библиотекознание и информационни технологии 125 55
Университет по хранителни технологии - Пловдив 313 216
Химикотехнологичен и металургичен университет-София 298 240
Частно висше училище - "Колеж по туризъм" -Благоевград 7
Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" 792 278
Югозападен университет "Неофит Рилски" 647 1034

Право да кандидатстват по проекта имат студентите в редовна форма на обучение (субсидирано или срещу заплащане), без студентите в първи семестър за дадената образователно квалификационна степен.