ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.003-0001
„СТУДЕНТСКИ СТИПЕНДИИ - ФАЗА 1“

ОНЛАЙН КАНДИДАТСТВАНЕ
ОТ 10 ДО 30 МАЙ 2016

23771

формуляра

КЛАСИРАНЕ ЗА СТИПЕНДИИ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА 2015-2016 г.

Вид класиране:
Висше училище:

 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СТИПЕНДИИТЕ
ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА 2015-2016 г.

Висше училище:


РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

на стипендиите за успех и за специални постижения за ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР на учебната 2015-2016 година по проект "Студентски стипендии - фаза 1"
Висше училище  Брой стипендии за успех Брой стипендии за специални постижения
1 Аграрен университет - Пловдив 380 186
2 Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство - Пловдив 104 42
3 Академия на министерството на вътрешните работи - София 19 36
4 Американски университет в България - Благоевград 22 82
5 Бургаски свободен университет 40 52
6 Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" 130 137
7 Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" 357 386
8 Висше военноморско училище "Никола Йонков Вапцаров" - Варна 316 134
9 Висше строително училище "Любен Каравелов" - София 84 34
10 Висше транспортно училище "Тодор Каблешков" - София 72 41
11 Висше училище по агробизнес и развитие на регионите - Пловдив 0 33
12 Висше училище по застраховане и финанси - София 0 30
13 Висше училище по мениджмънт - Варна 1 35
14 Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив 0 38
15 Висше училище по телекомуникации и пощи - София 69 41
16 Военна академия "Георги Стойков Раковски" - София 11 12
17 Европейски политехнически университет - Перник 12 8
18 Европейско висше училище по икономика и мениджмънт - Пловдив 0 22
19 Икономически университет - Варна 62 634
20 Колеж по мениджмънт, търговия и маркетинтг - София 0 14
21 Колеж по туризъм - Благоевград 0 7
22 Лесотехнически университет - София 277 122
23 Медицински университет - Плевен 0 132
24 Медицински университет - Пловдив 0 292
25 Медицински университет - София 0 515
26 Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна 0 280
27 Международно висше бизнес училище - Ботевград 0 10
28 Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски" - София 253 102
29 Национален военен университет "Васил Левски" - Велико Търново 191 111
30 Национална академия за театрално и филмово изкуство "Кр. Сарафов" - София 114 46
31 Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров" - София 122 49
32 Национална спортна академия "Васил Левски" - София 86 164
33 Национална  художествена академия - София 140 56
34 Нов български университет - София 567 545
35 Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" 1 044 873
36 Русенски Университет "Ангел Кънчев"  562 352
37 Софийски университет "Св. Климент Охридски"  989 1 114
38 Стопанска академия "Димитър Апостолов Ценов" - Свищов 0 287
39 Театрален колеж "Любен Гройс" - София 10 4
40 Технически университет - Варна  516 219
41 Технически университет - Габрово  215 115
42 Технически университет - София  1 574 667
43 Тракийски университет - Стара Загора  358 266
44 Университет за национално и световно стопанство - София 0 1 076
45 Университет по архитектура, строителство и геодезия - София 463 187
46 Университет по библиотекознание и информационни технологии - София 74 97
47 Университет по хранителни технологии - Пловдив  348 191
48 Университет "Професор д-р Асен Златаров" - Бургас  218 168
49 Химикотехнологичен и металургичен университет - София  211 87
50 Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"  499 308
51 Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград 490 561
  ОБЩО: 11 000 11 000

 

ПОДАДЕНИ ОНЛАЙН ФОРМУЛЯРИ ЗА СТИПЕНДИИ ЗА УСПЕХ И СТИПЕНДИИ ЗА СПЕЦИАЛНИ ПОСТИЖЕНИЯ ПО ВИСШИ УЧИЛИЩА ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2015-2016 ГОДИНА

Висше училище
Подадени формуляри за стипендии за успех до момента
Подадени формуляри за стипендии за специални постижения до момента
Аграрен Университет - Пловдив 240 12
Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство 191 65
Академия на министерството на вътрешните работи 44 37
Американски университет в България 32 17
Бургаски Свободен Университет 52 87
Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" 197 265
Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" 670 455
Висше военноморско училище "Никола Йонков Вапцаров" 487 147
Висше строително училище "Любен Каравелов" 109 54
Висше транспортно училище Тодор Каблешков 69 22
Висше училище по агробизнес и развитие на регионите 21
Висше училище по застраховане и финанси 10
Висше училище по мениджмънт - Варна 31
Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив 2
Висше училище по телекомуникации и пощи - София 96 50
Военна академия "Георги Стойков Раковски" 21 2
Европейски Политехнически Университет 12 9
Европейско висше училище по икономика и мениджмънт - Пловдив 28
Икономически университет - Варна 91 375
Колеж по мениджмънт, търговия и маркетинтг - София 12
Лесотехнически университет 279 56
Медицински университет " Проф.д-р Параскев Стоянов" - Варна 315
Медицински университет - гр. Плевен 145
Медицински университет - Пловдив 88
Медицински университет - София 446
Международно висше бизнес училище 7
Минно Геоложки Университет "Св. Иван Рилски" 195 13
МОН
Национален военен университет "Васил Левски" - гр. Велико Търново 314 95
Национална художествена академия 321 90
Национална Академия за Театрално и Филмово Изкуство "Кръстьо Сарафов" 243 248
Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров" 239 85
Национална спортна академия "Васил Левски" 75 138
Нов български университет 534 431
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" 1542 439
Русенски Университет "Ангел Кънчев" 828 486
Софийски университет "Св. Климент Охридски" 1462 588
Стопанска академия "Димитър Апостолов Ценов" - Свищов 198
Театрален колеж "Любен Гройс" 16 5
Технически университет - Варна 785 238
Технически университет - Габрово 252 61
Технически Университет - София 1857 256
Тракийски Университет 596 158
Университет "Професор д-р Асен Златаров" - Бургас 382 175
Университет за национално и световно стопанство - София 489
Университет по архитектура, строителство и геодезия 761 180
Университет по библиотекознание и информационни технологии 127 66
Университет по хранителни технологии - Пловдив 271 148
Химикотехнологичен и металургичен университет-София 279 248
Частно висше училище - "Колеж по туризъм" -Благоевград 12
Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" 828 301
Югозападен университет "Неофит Рилски" 719 649

Право да кандидатстват по проекта имат студентите в редовна форма на обучение (субсидирано или срещу заплащане), без студентите в първи семестър за дадената образователно квалификационна степен.